ما در تمام طول سال برای کاهش تاثیر موارد Public Safety Power Shutoff تلاش می‌کنیم


وقتی امکان برخورد شاخه‌های درختان و آوار با خطوط برق در اثر وزش باد شدید وجود داشته باشد، ممکن است لازم شود که برای حفظ ایمنی مشترکان و کمک به جلوگیری از آتش‌سوزی برق را قطع کنیم. به این اقدام، Public Safety Power Shutoff گفته می‌شود. ما می‌دانیم که قطع برق زندگی افراد را مختل می‌کند، به همین خاطر برای حفظ ایمنی مشترکان خود و کاهش اثرات قطع برق، در حال تکامل و بهبود خدماتمان هستیم.

تعهد ما نسبت به کاهش موارد Public Safety Power Shutoff


ما از دیدگاه مشتریان استقبال می‌کنیم و از طریق ارائه اطلاعات تکمیلی و منابع سودمند، به بازخورد آنها پاسخ می‌دهیم:


پیوندهای مرتبط

چرا Public Safety Power Shutoffs اتفاق می‌افتد

از عواملی که در تصمیم ما برای فراخوان خاموشی دخیل هستند، مطلع شوید.

پشتیبانی از Public Safety Power Shutoff

قبل، در حین و بعد از Public Safety Power Shutoff منابع را پیدا کنید.