English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

کلیات PSPS

قطع برق جهت حفظ ایمنی عمومی، که PSPS نیز نامیده میشود، در پاسخ به آب و هوای نامناسب رخ میدهد. ما برای جلوگیری از آتش سوزی و ایمن نگه داشتن جوامع، برق را قطع میکنیم. هنگام تصمیم گیری برای خاموشی برق، عوامل مختلفی دخیل هستند و ما این تصمیم را بسیار جدی اتخاذ میکنیم.


pole manبا اینکه ممکن است در منطقه ای پرخطر از نظر احتمال آتش سوزی یا منطقه ای بادخیز زندگی نکنید، اگر تأمین برق منطقه شما از طریق خطوطی باشد که از منطقه ای با وضعیت بحرانی آب و هوایی عبور میکند، ممکن است برق شما قطع شود. خطوط برق همیشه به مناطق مجاور متصل نیستند، بنابراین این امکان وجود دارد که برق شما وصل باشد، در حالی که محله ای در آن طرف خیابان برق ندارد.


پخش ویدئوی خلاصه PSPS
دسترسی به نسخه توصیفی صوتی
دانلود رونوشت (PDF, 142 KB)

جدول زمانی PSPS: آنچه انتظار میرود

وقتی برای حفظ ایمنی به قطع موقت برق نیاز داریم، موارد زیر را انتظار داشته باشید:

پیش بینی آب و هوای نامناسب

پیش بینی آب و هوای نامناسب

چه وقت: تا یک هفته قبل


چه چیزی: متخصصان هواشناسی ما احتمال آب و هوای نامناسب را پیشبینی میکنند.

PSPS Outage Watch Notifications

اعلانهای نظارت مربوط به خاموشی PSPS (احتمال قطع شدن)

چه وقت: دو روز قبل، یک روز قبل (در صورت امکان)


چه چیزی: اگر در منطقهای زندگی میکنید که ممکن است تحت تأثیر PSPS قرار گیرد، این موضوع را به شما اطلاع میدهیم. ما زمان احتمالی شروع خاموشی و زمان تخمینی اتصال مجدد برق را به شما اطلاع میدهیم.

PSPS Outage Warning Notification

اعلانهای اخطار مربوط به خاموشی PSPS (نیاز به قطع شدن)

چه وقت: چندین ساعت قبل


چه چیزی: اگر در منطقهای زندگی میکنید که تحت تأثیر PSPS قرار میگیرد، این موضوع را به شما اطلاع میدهیم. ما زمان احتمالی شروع خاموشی و زمان تخمینی اتصال مجدد برق را به شما اطلاع میدهیم.

Power Shutoff

قطع برق

چه وقت: در طول شرایط بد آب و هوایی


چه چیزی: به منظور جلوگیری از آتش سوزی، در مناطق تحت تاثیر برق قطع میشود.

When: Weather has improved and inspections and restoration activities have begun What: Our power crews inspect power lines to restore power to affected communities as quickly and safely as possible. W

به روزرسانیها و بازرسیها

چه وقت: آب و هوا بهتر شده است و فعالیتهای بازرسی و اتصال مجدد آغاز شده است


چه چیزی: کارکنان برق ما خطوط برق را بازرسی میکنند تا در سریعترین زمان ممکن و با حفظ ایمنی برق را در جوامع تحت تاثیر وصل کنند. ما به طور روزانه، زمان احتمالی اتصال مجدد برق را از طریق اعلانها، رسانه های اجتماعی، اخبار محلی، رادیو و وبسایت خود به شما اطلاع میدهیم.

PSPS Power Restored

برق PSPS وصل شد

چه وقت: ظرف مدت 12 ساعت در طول روز پس از پایان شرایط بد آب و هوایی.


چه چیزی: برق تمام جوامع تحت تاثیر، دوباره وصل میشود.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد رویدادهای PSPS

قطع برق جهت حفظ ایمنی عمومی میتواند مانند وضعیت آب و هوا غیر قابل پیش بینی و پیچیده باشد. منابع زیر می توانند به شما در کسب اطلاعات و آماده سازی کمک کنند.

هشدارها و به روزرسانیهای PSPS

از وضعیت رویداد فعلی PSPS مطلع شوید، برای هشدارهای PSPS ثبتنام کنید و بدانید که چگونه و چه زمانی در طی PSPS به شما اطلاع میدهیم.

آماده شدن برای PSPS

آمادگی از چگونگی آماده شدنSPSP و نکات ایمنی که باید در طول قطعی برق رعایت کنید

چرا رویداد PSPS رخ میدهد

بدانید که چه عواملی در تصمیم گیری برای اعلان رویداد PSPS نقش دارند و ابزارهای هواشناسی را پیدا کنید که نشان میدهند آیا PSPS در منطقه شما رخ میدهد یا خیر.

کاهش رویدادهای PSPS

اطلاع از این که ما برای به حداقل رساندن تأثیر PSPS چه کاری انجام میدهیم.

پشتیبانی PSPS

یافتن منابع از جمله شارژ دستگاهها، ی چرا اتفاقات بندی و وای فای برای پشتیبانی از شما در طول PSPS.منابع بیشتر