English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

کلیات PSPS

قطع برق جهت حفظ ایمنی عمومی، که PSPS نیز نامیده میشود، در پاسخ به آب و هوای نامناسب رخ میدهد. ما برای جلوگیری از آتش سوزی و ایمن نگه داشتن جوامع، برق را قطع میکنیم. هنگام تصمیم گیری برای خاموشی برق، عوامل مختلفی دخیل هستند و ما این تصمیم را بسیار جدی اتخاذ میکنیم.

با اینکه ممکن است در منطقه ای پرخطر از نظر احتمال آتش سوزی یا منطقه ای بادخیز زندگی نکنید، اگر تأمین برق منطقه شما از طریق خطوطی باشد که از منطقه ای با وضعیت بحرانی آب و هوایی عبور میکند، ممکن است برق شما قطع شود. خطوط برق همیشه به مناطق مجاور متصل نیستند، بنابراین این امکان وجود دارد که برق شما وصل باشد، در حالی که محله ای در آن طرف خیابان برق ندارد. 

جدول زمانی PSPS: آنچه انتظار میرود

وقتی برای حفظ ایمنی به قطع موقت برق نیاز داریم، موارد زیر را انتظار داشته باشید:

پیش بینی آب و هوای نامناسب

چه وقت: تا یک هفته قبل

چه چیزی: متخصصان هواشناسی ما احتمال آب و هوای نامناسب را پیشبینی میکنند.

اعلانهای نظارت مربوط به خاموشی PSPS (احتمال قطع شدن)

چه وقت: دو روز قبل، یک روز قبل (در صورت امکان)

چه چیزی: اگر در منطقهای زندگی میکنید که ممکن است تحت تأثیر PSPS قرار گیرد، این موضوع را به شما اطلاع میدهیم. ما زمان احتمالی شروع خاموشی و زمان تخمینی اتصال مجدد برق را به شما اطلاع میدهیم.

اعلانهای اخطار مربوط به خاموشی PSPS (نیاز به قطع شدن)

چه وقت: چندین ساعت قبل

چه چیزی: اگر در منطقهای زندگی میکنید که تحت تأثیر PSPS قرار میگیرد، این موضوع را به شما اطلاع میدهیم. ما زمان احتمالی شروع خاموشی و زمان تخمینی اتصال مجدد برق را به شما اطلاع میدهیم.

قطع برق

چه وقت: در طول شرایط بد آب و هوایی

چه چیزی: به منظور جلوگیری از آتش سوزی، در مناطق تحت تاثیر برق قطع میشود.

به روزرسانیها و بازرسیها

چه وقت: آب و هوا بهتر شده است و فعالیتهای بازرسی و اتصال مجدد آغاز شده است

چه چیزی: کارکنان برق ما خطوط برق را بازرسی میکنند تا در سریعترین زمان ممکن و با حفظ ایمنی برق را در جوامع تحت تاثیر وصل کنند. ما به طور روزانه، زمان احتمالی اتصال مجدد برق را از طریق اعلانها، رسانه های اجتماعی، اخبار محلی، رادیو و وبسایت خود به شما اطلاع میدهیم.

برق PSPS وصل شد

چه وقت: ظرف مدت 12 ساعت در طول روز پس از پایان شرایط بد آب و هوایی

چه چیزی:  برق تمام جوامع تحت تاثیر، دوباره وصل میشود

کسب اطلاعات بیشتر در مورد رویدادهای PSPS

قطع برق جهت حفظ ایمنی عمومی میتواند مانند وضعیت آب و هوا غیر قابل پیش بینی و پیچیده باشد. منابع زیر می توانند به شما در کسب اطلاعات و آماده سازی کمک کنند. 

به روزرسانیهای PSPS و هشدارها

از وضعیت رویداد فعلی PSPS مطلع شوید، برای هشدارهای PSPS ثبت نام کنید و بدانید که چگونه و چه زمانی در طی PSPS به شما اطلاع میدهیم.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد هشدارها و به روزرسانیهای

آماده شدن برای PSPS

اطلاع از چگونگی آماده شدن برای PSPS و نکات ایمنی که باید در طول قطعی برق خود از آن پیروی کنید.

آماده شدن برای

چرا رویداد PSPS رخ میدهد
بدانید که چه عواملی در تصمیم گیری برای اعلان رویداد PSPS نقش دارند و ابزارهای هواشناسی را پیدا کنید که نشان میدهند آیا PSPS در منطقه شما رخ میدهد یا خیر.

اطلاع از این که چرا رویداد PSPS رخ میدهد

کاهش رویدادهای PSPS

اطلاع از این که ما برای به حداقل رساندن تأثیر PSPS چه کاری انجام میدهیم. 

اطلاع از تلاشهای ما برای به حداقل رساندن

پشتیبانی PSPS

یافتن منابع از جمله شارژ دستگاهها، یخ بسته بندی و وای فای برای پشتیبانی از شما در طول PSPS.

اطلاع از این که چرا رویداد PSPS رخ میدهد

 

منابع بیشتر