همکاری برای کاهش هرچه بیشتر احتمال آتش‌سوزی


دکمه پخش کامیون سرویس

برای محافظت از مشترکان و کاهش هرچه بیشتر احتمال آتش‌سوزی در این فصل بسیار گرم و خشک، ما حساسیت دستگاه‌های خود را طوری تنظیم کرده‌ایم که جریان برق، بر مبنای تشخیص مشکل به‌وسیله سامانه‌ها، به‌طور خودکار قطع می‌شود. این تنظیمات را اصطلاحاً Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS) می‌نامند. این تنظیمات به محافظت از مشترکان در برابر پیامدهای آتش‌سوزی‌های فاجعه‌بار مناطق High Fire-Threat District (HFTD) رده 2 و رده 3 که بیشتر از نقاط دیگر در معرض خطر هستند، کمک کرده است. از زمان اعمال این تنظیمات در اواخر جولای 2021، PG&E شاهد کاهش 50 درصدی حوادث دارای قابلیت ایجاد آتش‌سوزی فاجعه‌بار، در مقایسه با آمار میانگین دوره سه-ساله گذشته، و کاهش 90 درصدی موارد خاموشی منجر به اشتعال در مدارهای EPSS بوده است.

در برخی مکان‌ها، این تنظیمات سبب افزایش موارد خاموشی شده است زیرا کارکنان باید پیش از وصل کردن جریان برق اقدام به بازبینی مدار – و اجرای تعمیرات ضروری – کنند. مدت خاموشی به زمان و مکان حادثه و شدت خسارت بستگی دارد. البته، از زمان شروع اجرای برنامه در جولای، تنظیمات طوری اعمال شده است که فقط مناطقی که مستقیماً تحت تاثیر نقص فنی قرار می‌گیرند، و نه کل ناحیه تحت پوشش مدار، دچار خاموشی می‌شوند. در نتیجه، در اغلب موارد، مسافت گشت‌زنی، تعداد مشترکان بدون برق و مدت کلی خاموشی کاهش می‌یابد.

تلاش‌های جاری ما در زمینه بهبود وضعیت باید برای کاهش محدوده و مدت خاموشی‌های آینده ادامه یابد. کارآیی این تغییرات برای کاهش مدت و محدوده خاموشی و نیز محافظت از مشترکان در برابر آتش‌سوزی‌های فاجعه‌بار، ثابت شده است. در بازه جولای تا اکتبر 2021، میانگین تعداد مشترکان تحت‌تاثیر 43%، و میانگین کلی مدت خاموشی 25% کاهش داشته است.

ما می‌کوشیم تا همچنان پیامدهای این خاموشی‌ها را کاهش دهیم و ایمنی مشترکان و جوامع خود را نیز حفظ کنیم. این تنظیمات جدید در پایان فصل آتش‌سوزی و با افزایش میزان بارندگی غیرفعال خواهد شد.


ویدئو ما درباره Enhanced Powerline Safety Settings را ببینید

تعهد ما به حفظ ایمنی شما

Enhanced Powerline Safety Settings

شرح صوتی و متن برای این ویدئو در دسترس است:

دسترسی به نسخه شرح صوتی
دانلود متن (PDF، 182 KB) 

Enhanced Powerline Safety Settings

1OF1

شرح صوتی و متن برای این ویدئو در دسترس است:

دسترسی به نسخه شرح صوتی
دانلود متن (PDF، 182 KB)