مراقب کلاهبرداری‎های مداوم از طریق تلفن و ایمیل باشید

کلاهبرداری‎های از طریق تلفن و ایمیل همواره وجود دارد.

با کلاهبرداری‎های شناسه (ID) تماس‎گیرنده آشنایی شوید

مشترکین PG&E کلاهبرداری‎های تلفنی با تماس‎هایی را گزارش می‎کنند که در آن‎ها شناسه تماس‎گیرنده ‎1-800-743-5000‏، PG&E را نشان می‎دهد. 1-800-743-5000. یا، تماس‎گیرنده ممکن است به دروغ ادعا کند که نماینده PG&E میباشد.

بعضی از تماس‎های کلاهبردارانه شامل این موارد‎ میباشد:

 • به مشتریان می‎گویند که بدهی‎های پرداخت‎نشده‎ای دارند که موعدشان گذشته است یا واجد شرایط بازپرداخت مالیات فدرال هستند
 • تلاش می‎کنند خدماتی را بفروشند، مانند ارزیابی خورشیدی
 • ادعا می‎کنند قطعی برق اجتناب ناپذیر است و برای اینکه مشخص شود نشانی مشترک تحت تاثیر این خاموشی است یا خیر، باید اطلاعات شخصی خود را ارائه کند
 • ادعا می‎کنند نماینده طرحی از سوی PG&E هستند تا بتوانند محصولی را بفروشند یا به خانه شما وارد شوند


آگاه باشید که کلاهبرداران می‎توانند شماره تلفن‎های واقعی خود را تغییر دهند یا صرفاً ادعا کنند ازطرف PG&E هستند. PG&E چنین تماس‎هایی نمی‎گیرد.


ما هرگز اطلاعات مالی شما را با تماس تلفنی درخواست نمی‎کنیم. با چنین درخواست‎های مالی دروغینی باید به‎عنوان کلاهبرداری برخورد شود.


«بخش امنیت شرکت PG&E» و مقامات درحال رسیدگی به همه کلاهبرداری‎های گزارش‎شده هستند.

 

با کلاهبرداری‎های مربوط به شناسه تماسگیرنده مقابله کنید

اگر نسبت به تماس ورودی برقرارشده ازسوی PG&E مشکوک هستید، تماس را قطع کنید و ازطریق شماره زیر با «خدمات مشتریان PG&E» تماس بگیرید: 1-833-500-SCAM (1-833-500-7226).

 

از کلاهبرداری‎هایی که کسب‎وکارهای هیسپانیک (لاتین) را هدف قرار می‎دهند دوری کنید

مشترکین کسب‎ و کارهای هیسپانیک کلاهبرداری‎های تلفنی را گزارش می‎کنند که به آن‎ها هشدار می‎دهد اگر ازطریق یک کارت نقدی پیش‎پرداخت مانند کارت Green Dot پرداختی را انجام ندهند، سرویس برق قطع خواهد شد. این تماس‎ها ازسوی PG&E نیست. هرگز با تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به مشترکین خود، پرداخت فوری با کارت نقدی پیش‎پرداخت را درخواست نمی‎کنیم. با چنین درخواست‎های مالی دروغینی باید به‎عنوان کلاهبرداری برخورد شود.

اطلاعات بیشتری را درباره کلاهبرداری‎هایی که کسب ‎و کارهای هیسپانیک را هدف قرار می‎دهند مشاهده کنید به صفحه «PG&E نسبت به کلاهبرداری تلفنی که کسب‎وکارهای هیسپانیک را هدف قرار می‎دهد به مشترکین خود هشدار می‎دهد» مراجه کنید (در پنجره جدیدی باز می‎شود) ..

 

محافظت از خود در برابر کلاهبرداری‎ از طریق ایمیل

مشترکین PG&E دریافت ایمیل‎های مشکوکی را گزارش می‎کنند که به‎نظر می‎رسد قبوض ارسالی ازسوی PG&E باشند. این قبوض جعلی هستند و به ‎عنوان کلاهبرداری باید با آن‎ها برخورد شود.

اطلاعات بیشتر درباره کلاهبرداری‎ از طریق ایمیل را مشاهده کنید. به صفحه «PG&E نسبت به کلاهبرداری‎ از طریق ایمیل و تلفن هشدار می‎دهد» مراجعه کنید (در پنجره جدیدی باز می‎شود) ..

اگر ایمیلی مشکوک به کلاهبرداری دریافت کردید، به این نشانی ایمیل ارسال کنید: ScamReporting@pge.com.

 

محافظت در برابر ضرر احتمالی ناشی از کلاهبرداری

در زیر نکاتی برای کمک به شما در مقابله با کلاهبرداری‎های احتمالی آمده است:

 • با ممانعت از ارائه اطلاعات شخصی و شماره کارت اعتباری خود در تماس‎های تلفنی، از این اطلاعات محافظت کنید. اگر اطلاعات کارت اعتباری یا حساب جاری خود را در اختیار تماس‎گیرنده قرار داده‎اید، موضوع را به شرکت صادرکننده کارت اعتباری یا مسئولین بانک و مجریان قانون اطلاع دهید.
 • مراقب ایمیل‎هایی باشید که اطلاعات شخصی‎تان را درخواست می‎کنند. PG&E امنیت شما را بسیار جدی می‎داند. ما هرگز ازطریق ایمیل اطلاعات شخصی فردی را درخواست نمی‎کنیم، مگر اینکه اول از او بخواهیم به سیستم حساب آنلاین PG&E خود وارد شود یا با ما تماس بگیرد.
 • اگر نگران اعتبار تماس دریافت‎شده درباره قبض موعدگذشته، درخواست سرویس یا درخواست اطلاعات شخصی‎ هستید، ازطریق ‎1-833-500-SCAM ‏(‎1-833-500-7226) با PG&E تماس بگیرید
 • قبل از اینکه فردی را که ادعا می‎کند از نمایندگان PG&E است به خانه خود راه دهید، از او بخواهید کارت شناسایی به شما نشان دهد. کارکنان PG&E همواره کارت شناسایی خود را همراه دارند و همیشه با تمایل این کارت را به شما نشان می‎دهند.
 • اگر فردی که ادعا می‎کند کارمند PG&E است کارت شناسایی دارد اما شما هنوز اطمینان کافی ندارید، ازطریق ‎1-833-500-SCAM ‏(‎1-833-500-7226) با خط خدمات مشتریان PG&E تماس بگیرید. ما وقت ملاقات و/یا حضور PG&E در محله شما را به‎تأیید می‎رسانیم. اگر همچنان احساس خطر می‎کنید، به مجریان محلی قانون اطلاع دهید.
 • پیش از مراجعه برنامه‎ریزی‎شده نماینده PG&E برای خدمات گاز شهری، تماس خودکار یا شخصی دریافت خواهید کرد.
 • درباره نحوه محافظت از خانه یا کسب ‎و کارتان بیشتر بدانید. به صفحه «به‎تأیید رساندن تماس PG&E» مراجعه کنید..

نحوه تشخیص کلاهبرداری‎های مربوط به انرژی


نسخه توصیف صوتی و نوشتاری نیز برای این ویدیو موجود است.


دسترسی به نسخه توصیفی صوتی
دانلود رونوشت (فایل PDF‏، ‎حجم ۱۸ کیلوبایت)

نحوه تشخیص کلاهبرداری‎های مربوط به انرژی

1OF1


نسخه توصیف صوتی و نوشتاری نیز برای این ویدیو موجود است.


دسترسی به نسخه توصیفی صوتی
دانلود رونوشت (فایل PDF‏، ‎حجم ۱۸ کیلوبایت)