به‌روزرسانی: وضعیت زیر در مورد حفاظت اضطراری COVID-19 تا تاریخ 30 سپتامبر 2021 تمدید می‌شود: تمدید مهلت قطع سرویس بابت پرداخت نشدن هزینه سرویس مشتریان مسکونی و کسب‌وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ؛

English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

گزینه‌های گوناگونی در اختیار شماست

آیا شما نیز جزو آن گروه پرشمار از مردم کالیفرنیا هستید که در این شرایط دشوار با مشکل روبرو شده‌اند؟ ما، به عنوان ارائه‌دهنده محلی خدمات و همسایه شما، آماده کمک‌رسانی هستیم. این برنامه‌های کمک‌رسانی مالی راهکارهایی را برای پرداخت قبضهای پرداخت‌نشده انرژی ارائه می‌کنند. همچنین، برنامه‌های حمایتی برای ارائه راهنمایی در زمینه کاهش مخارج آینده خانوار اجرا می‌شود.


شما ممکن است همزمان واجد شرایط چند برنامه باشید. هم‌اکنون می‌توانید درخواست خود را ارائه کنید یا ثبت‌نام نمایید. نیازی نیست تا تابستان منتظر بمانید.

general customer service

اطلاعات بیشتری می‌خواهید؟

پرسش‌های احتمالی خود را با شماره 1-800-743-5000 در میان بگذارید.

general business

منابع ویژه کسب‌وکارها

برای کسب‌وکارها نیز منابع مالی در نظر گرفته شده است


فقط به زبان انگلیسی در دسترس است