هشدار: قطعی‌های خدمات انرژی امسال ادامه نخواهد داشت. مهلت قانونى قطعی بخاطر عدم پرداخت که توسط California Public Utilities Commission (CPUC) در مارس 2020 تصویب شده، بصورت رسمی تمام شده اما قطعی‌های خدمات PG&E بخاطر عدم پرداخت در 2021 ادامه نخواهد یافت.

گزینه‌های گوناگونی در اختیار شماست

آیا شما نیز جزو آن گروه پرشمار از مردم کالیفرنیا هستید که در این شرایط دشوار با مشکل روبرو شده‌اند؟ ما، به عنوان ارائه‌دهنده محلی خدمات و همسایه شما، آماده کمک‌رسانی هستیم. این برنامه‌های کمک‌رسانی مالی راهکارهایی را برای پرداخت قبضهای پرداخت‌نشده انرژی ارائه می‌کنند. همچنین، برنامه‌های حمایتی برای ارائه راهنمایی در زمینه کاهش مخارج آینده خانوار اجرا می‌شود.


شما ممکن است همزمان واجد شرایط چند برنامه باشید. هم‌اکنون می‌توانید درخواست خود را ارائه کنید یا ثبت‌نام نمایید. نیازی نیست تا تابستان منتظر بمانید.

PG&E COVID Relief Payment Plan


مشتریان واجدشرایط PG&E به طور خودکار درCOVID Relief Payment Plan ثبت‌نام می‌شوند. اگر ثبت‌نام شوید، به کمک این برنامه می‌توانید بدهی خود را به‌تدریج بازپرداخت کنید. این برنامه شما را در برابر قطع خدمات، با مهلت قطع 30 سپتامبر 2021، مصون نگه می‌دارد، به‌شرطی‌که مبلغ اقساط برنامه و بدهی هر ماه خود را بپردازید.


آنچه باید انتظار داشته باشید:


مشتریان مسکونی:

  • کل بدهی واجدشرایط خود را می‌توانید طی 24 ماه بازپرداخت کنید.
  • مهلت مبلغ قسط برنامه پرداخت ماهانه، که با تقسیم کل بدهی بر 24 به دست می‌آید، و مهلت پرداخت کل هزینه جاری، پایان هر ماه است. 
  • کل هزینه جاری در صفحه یک قبض PG&E درج می‌شود.
  • اگر بیش از دو قسط برنامه پرداخت را نپردازید، عضویت شما در برنامه لغو می‌شود.’

مشتریان کسب‌وکارهای کوچک:

  • مبلغ قسط ماهانه به گونه‌ای محاسبه می‌شود که از 10% میانگین مبلغ قبض‌های شما طی 24 ماه گذشته بیشتر نشود.
  • مهلت پرداخت مبلغ قسط برنامه پرداخت ماهانه و کل هزینه جاری پایان هر ماه است.
  • کل هزینه جاری در صفحه یک قبض PG&E درج می‌شود.
  • اگر بیش از یک قسط برنامه پرداخت را در بازه 12 ماهه نپردازید، عضویت شما در برنامه لغو می‌شود.’

مشتریان کسب‌وکارهای کوچک در جوامع محروم:
مبلغ قسط از 5% میانگین مبلغ قبض‌های شما طی 24 ماه گذشته بیشتر نیست. توجه: جوامع محروم به جوامع خاصی اطلاق می‌شود که سرمایه‌گذاری برای بهبود کیفیت خدمات بهداشت عمومی، کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی آنها بر اساس نظر California Public Utilities Commission (CPUC) ضروری تشخیص داده شده است. با جوامع محروم بیشتر آشنا شوید.

general customer service

اطلاعات بیشتری می‌خواهید؟

پرسش‌های احتمالی خود را با شماره 1-800-743-5000 در میان بگذارید.

general business

منابع ویژه کسب‌وکارها

برای کسب‌وکارها نیز منابع مالی در نظر گرفته شده است


فقط به زبان انگلیسی در دسترس است