چگونه از اطلاعات شخصی شما محافظت می‌کنیم


ما، در PG&E، از اهمیت محافظت از اطلاعات شخصی که در اختیارمان قرار می‌دهید آگاه هستیم. این مسئولیتی است که ما آن را جدی می‌گیریم. برای این که بدانید ما چگونه به تعهد خود در زمینه محافظت از اطلاعات شما عمل می‌کنیم، سیاست حریم خصوصی ما را بخوانید.

سیاست حریم خصوصی PG&E

با رویکرد ما در زمینه استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده، از جمله اطلاعاتی که از طریق وب‌سایت و خدمات آنلاین جمع‌آوری می‌شود، آشنا شوید.

دسترسی، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، به‌کارگیری و افشای اطلاعات مربوط به مصرف انرژی

با شیوه‌های ما در زمینه مصرف داده‌های انرژی، از جمله اطلاعاتی که از SmartMeters جمع‌آوری می‌شود، آشنا شوید.

California Consumer Privacy Act

آشنایی با حقوق مربوط به California Consumer Privacy Act.

California Consumer Privacy Act پرسش‌های متداول

آشنایی با رایج‌ترین موضوعاتی که درباره آنها «راهنمایی» خواسته می‌شود

درخواست‌های حریم خصوصی مصرف‌کنندگان کالیفرنیا

با روش استفاده از حقوق مربوط به California Consumer Privacy Act آشنا شوید، درخواست ایجاد کنید، وضعیت درخواست را بررسی کنید یا درخواست را لغو کنید.

اطلاعیه کارمند، متقاضی کار و پیمانکار

دریابید که ما کدام دسته از اطلاعات شخصی مربوط به کارمندان، متقاضیان کار و پیمانکارانمان را جمع‌آوری کرده، از آنها استفاده می‌کنیم و به اشتراک می‌گذاریم.