با حقوق حفظ حریم خصوصی مشتری خود آشنا شوید 

California Consumer Privacy Act (CCPA)

مدیریت کوکی در pge.com

مسدود کردن ارتباطات PG&E

افشای اطلاعات برای اشخاص ثالث

درخواست دسترسی و حذف