English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

پرسش‌های متداول: حقوق شما بر اساس California Consumer Privacy Act


برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رویکرد PG&E در زمینه جمع‌آوری و مصرف اطلاعات شخصی، به سیاست حریم خصوصی ما مراجعه کنید.

California Consumer Privacy Act (CCPA)

مدیریت کوکی در pge.com

مسدود کردن ارتباطات PG&E

تبادل اطلاعات با اشخاص ثالث

درخواست دسترسی و حذف