Tiết kiệm được tiền như vậy, quý vị càng tha hồ thoải mái tiếp đón bạn bè, tụ họp người thân thương trong gia đình


Quý vị cùng gia đình có thể quản lý được việc sử dụng năng lượng hàng tháng của mình một cách hữu hiệu hơn khi tìm hiểu những mẹo vặt hữu ích và những cách thức đơn giản để điều chỉnh việc sử dụng năng lượng hàng tháng của mình.

Thermostat

Chỉnh bộ điều chỉnh nhiệt 'thermostat' trong nhà ở mức 68 độ hay thấp hơn khi ơ nhà, nếu điều kiện sức khỏe cho phép. Mỗi một độ trên mức 68 độ sẽ tiêu thụ nhiều hơn 3%-5% năng lượng.*

Dryer

Chùi sạch lưới ngăn xơ vải trước hay sau mỗi lần sấy quần áo. Việc làm nho nhỏ này có thể tiết kiệm cho quý vị tới $34 một năm.*

Shower

Cắt giảm một nửa thời gian tắm vòi sen 'shower' để giảm được tới 33%* tiền nấu nước nóng. Việc tắm vòi sen 'shower' có thể chiếm tới 2/3 chi phí nấu nước nóng của quý vị.

Để biết thêm thông tin về tiết kiệm trong mùa đông, xin vui lòng gọi cho chúng tôi tại số 1-800-743-5000.


Tìm hiểu kỹ những loại giá biểu được giới thiệu đến cho gia đình quý vị lự a chọn. Quý vị sẽ chọn loại giá biểu phù hợp với việc sử dụng năng lượng và ngân sách của gia đình mình


Để biết thêm về cách phân tích mức giá dành riêng giới thiệu cho quý vị dựa trên dữ liệu sử dụng năng lượng của quý vị trong vòng 12 tháng qua, xin vui lòng đăng nhập pge.com/myrateanalysis (bằng tiếng Anh). Quý vị chưa có trương mục trực tuyến? Hãy truy cập www.pge.com (bằng tiếng Anh) để tạo một trương mục. Quý vị sẽ cần số trương mục gồm 11 chữ số của PG&E và số điện thoại để ghi danh. Để biết thêm thông tin về các lựa chọn giá biểu của quý vị, xin vui lòng gọi cho chúng tôi tại số 1-800-743-5000.


Tin mừng! Quý vị có biết rằng PG&E cống hiến những Chương Trình Trợ Giúp Tài Chánh 'Financial Assistance Program', giúp quý vị và gia đình tiết kiệm tiền không?


  • Chương Trình California Alternate Rates for Energy (CARE - Các Giá Biểu Năng Lượng Khác tại California) đã được thiết lập để cư dân California có thể tiết kiệm được tới 20% hoá đơn năng lượng hàng tháng, nếu đủ tiêu chuẩn. Hãy ghi danh ngay bây giờ.
  • Chương Trình Energy Savings Assistance Program (ESA - Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng) cung cấp miễn phí những cải thiện tiết-kiệm-năng-lượng trong nhà cho những khách hàng đủ tiêu chuẩn. Hãy ghi danh ngay bây giờ. (bằng tiếng Anh)

 

*Tiết kiệm được ước tính cho các cơ sở trong vùng PG&E phục vụ, và tiết kiệm thực sự của quý vị có thể thay đổi. PG&E không thể bảo đảm số tiền hay năng lượng quý vị có thể tiết kiệm khi áp dụng những điều đề nghị.