English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យដែលបានដាក់ជូនគណៈកម្មការសេវាប្រើប្រាស់សាធារណៈរដ្ឋ California


PG&E រៀបចំរបាយការណ៍ជូនគណៈកម្មការសេវាប្រើប្រាស់សាធារណៈរដ្ឋ California (California Public Utilities Commission , CPUC) បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្ដាច់អគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (Public Safety Power Shutoff, PSPS) នីមួយៗ។ យើងក៏បានបញ្ជូនរបាយការណ៍ដំណើរការស្តីពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តរបស់យើង ដើម្បីអភិវឌ្ឍការអនុវត្តល្អបំផុតសម្រាប់ពិធីសារ PSPS, កែលម្អការរៀបចំសហគមន៍ និងការសម្របសម្រួលថ្នាក់តំបន់, ហើយនិងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលមានស្រាប់ និងកំពុងរីកចម្រើនកាន់តែប្រសើរឡើង។

កំណែរបាយការណ៍ពីមុន


បន្ទាប់ពីការដាក់បញ្ជូន របាយការណ៍ PSPS ត្រូវបានពិនិត្យមើលសម្រាប់គុណភាព និងសុពលភាពទិន្នន័យ ដែលជាញឹកញាប់បណ្តាលឱ្យមានរបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលបានកែសម្រួល។ របាយការណ៍ចុងក្រោយដែល ”បានធ្វើវិសោធនកម្ម” មាននៅក្នុងផ្នែករបាយការណ៍ខាងលើ។ ខាងក្រោមនេះជារបាយការណ៍ដើម ដែលត្រូវបានយកមកធ្វើជាឯកសារយោង។